تلاش‏های مجلسی‏اول در فهم متن
58 بازدید
محل نشر: علوم حدیث » زمستان 1383 - شماره 34 (27 صفحه - از 27 تا 53)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قواعد ناگفته فهم حدیث در شرح‏های محدّثان یافت می‏شود. مجلسی پدر(ره) در شرح من‏لایحضره الفقیه با استفاده از ادبیات عرب و به‏کارگیری قواعد زبان، در تبیین متن حدیث کوشیده و با گردآوری قرینه‏های لفظی و مقامی و آوردن احادیث مشابه، مراد جدّی و مقصود اصلی حدیث را شناسانده است. مجلسی(ره) همچنین، تأثیر تصحیف و نقل به معنا را در کاوش‏های فقه‏الحدیثی از نظر دور نداشته، به چگونگی تفسیر اصطلاح‏های عام و خاصِ به‏کار رفته در حدیث نیز توجه کرده است. ما این تلاش‏ها را براساس روش پیشنهادی خود دسته‏بندی کرده‏ایم که بخشی از مرحله نخست آن، یعنی فهم متن، در این شماره می‏آید.