مناظره از منظر دین
58 بازدید
محل نشر: همايش احياي سنت گفت و گو و مناظره با اديان و مذاهب انتشارات مركز مديريت حوزه1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی